This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۵

گفتاری درباره تاریخ زبان فارسی / دکتر محمد حیدری ملایری


محمد حیدری ملایری فیزیکدان و اخترشناس است و در ضمن تبحری ویژه در زبان‌شناسی تاریخی دارد. از آثار مهم او در زمینه زبان‌شناسی واژه‌نامه‌ای است آنلاین با عنوان «فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی- اخترفیزیک


دکتر محمد حیدری ملایری زاده ۱۳۲۶  در شهر ملایر است. او فیزیکدان و اخترشناس ایرانی است که در رصدخانه پاریس به عنوان پژوهشگر فعالیت دارد. وی سرپرست گروهی از اختر فیزیکدانان بین‌المللی است که پیدایش ستارگان پرجرم و تأثیر این ستارگان بر پیرامونشان مورد پژوهش قرار دادهاند. او جدا از فعالیت‌های پژوهشی، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰، معاونت دپارتمان اخترشناسی رصدخانه اروپایی را هم به‌عهده داشت. محمد حیدری ملایری همچنین یک واژه‌نامه چندزبانه ستاره‌شناسی و  مقالات متعددی در حوزه ستاره‌شناسی تألیف کرده است.

دکتر حیدری ملایری افزون بر اخترشناسی، به زبان‌شناسی و تاریخ نیز دلبستگی بسیاری دارد، به‌ویژه در زبان‌شناسی تطبیقی و ریشه‌شناسی زبان‌های هندواروپایی. ایشان به زبان‌های پهلوی‌، فارسی باستان، اوستایی، سنسکریت، یونانی و لاتین آشنایی کامل دارند و تاکنون نیز پیرامون بیش از ۲۰ گویش زبان فارسی مطالعه کردهاند. او سالهاست که دربارۀ راژمان یا سامانۀ ترم‌شناسی دانشیک در زبان فارسی پژوهش می‎کند. نتیجه این کوشش‌ها، ساختن « فرهنگ ریشه شناختی اختر شناسی و اختر فیزیک» به زبان‌های انگلیسی – فرانسه – فارسی است. همچنین ویدیو‌های بسیاری از ایشان دربارۀ ترم‌شناسی دانشیک زبان فارسی و پیشینه زبان‌فارسی در دسترس است.

هیچ نظری موجود نیست: