This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۵

حجاب اجباری شطرنج قهرمانی زنان، جهان را آچمز کرد

شطرنج زنان ایرانی/ مانا نیستانی
Women Playing Chess in Iran
انصراف دو زن شطرنج باز از مسابقات قهرمانی زنان جهان که بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود، یک بار دیگر به این بحث دامن زده که کدام یک به نفع زنان ایران است: کم کردن هر نوع رابطه با ایران، یا برعکس بیشتر کردن روابط و تماس های زنان ایران با زنان جهان.


بعضی از مخالفان حجاب اجباری، ضمن دفاع از این شطرنج بازان می گویند فدراسیون بین المللی شطرنج نباید مسابقات را در ایران برگزار کند. آنها با حضور سیاستمدارن زن خارجی هم که با حجاب به ایران می روند مخالفند و می گویند جمهوری اسلامی قوانین خود را نه تنها به زنان ایرانی که به زنان بقیه دنیا هم دیکته می کند و آنان که می توانند، نباید به این اجبار تن بدهند. اما بعضی از فعالان حقوق زنان در ایران، چنین کاری را به نفع وضعیت زنان نمی دانند و معتقدند تنها نتیجه اش، منزوی شدن زنان ایرانی است.


بی بی سی: گزارش علی همدانی 
http://www.bbc.com/persian/iran-37535901

هیچ نظری موجود نیست: