This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۶

غزلواره / شعر / رضا مقصدیبگشا دریچهها را! نیلوفرانه بگشا!
گُلخندِ واژهها را 
در شعرِ نسترن بین !
در رویشِ بهاران
بنگر دلا چه کرده ست
آوازِ بیقراران.

غزلواره

تو برگ وُ بارِ باغی
من، میزبانِ باران.
من، شرحه شرحه، دردم
تو شرحِ اشتیاقی.
خوبا بیا وُ با ما ،چشمِ سپیده بگشا!
در اضطرابِ هستی
مستیِ ارغوان را
رنگین ترانهای خوان
با لهجۀ بهاران.
مارا چه غم اگر دل، ازغم گذشت وُ بگذشت-
بی جانِ عاشق ما
شادیِ روزگاران.
بگشا دریچهها را! نیلوفرانه بگشا!
گُلخندِ واژهها را در شعرِ نسترن بین !
در رویشِ بهاران
بنگر دلا چه کرده ست
آوازِ بیقراران.
ای چنگِ خواب رفته
برخیز وُ نغمه سرکن!
جانِ جوان ما را
سر شار وُ تازهتر کن!
ابری تو ابر، آری، برمن اگر بباری
من، میزبانِ عشقم، در آستانِ باران
رضا مقصدی                                          
reza.maghsadi1@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: