This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۶

اعلام انتشار شمارۀ چهارم فصلنامۀ الکترونیکی آوای تبعید.

چهارمین شماره فصلنامه "آوای تبعید" منتشر شد. در این شماره با همکاری بیش از پنجاه شاعر و نویسنده و هنرمند، آثاری در عرصه شعر، داستان، تئاتر، نقد و بررسی ادبیات، تاریخ و اسلام‌شناسی انتشار یافته است.

انتشار چهارمین شماره "آوای تبعید"

"آوای تبعید" نشریه‌ای است که از سال گذشته بر گستره ادبیات و فرهنگ منتشر می‌شود. در معرفی این نشریه آمده است:

"تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد.
این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می‌گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می‌یابد. می‌کوشد در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت می‌شوند." 
"آوای تبعید" را می‌توان از این آدرس http://avaetabid.com/?p=236 
یا سایت "آوای تبعید" دریافت داشت. "آوای تبعید" در فیسبوک نیز در دسترس است. 
سایت نشریه: www.avaetabid.com
فیسبوک: avaetabid
تارنمای پرتو، انتشار چهارمین شماره "آوای تبعید" را به آقای اسد سیف و همکارانشان تبریک می گوید.

"آوای تبعید" را می‌توان از این آدرس http://avaetabid.com/?p=236 ، و یا سایت "آوای تبعید" دریافت داشت. "آوای تبعید" در فیسبوک نیز در دسترس است.

سایت نشریه: www.avaetabid.com

فیسبوک: avaetabid

هیچ نظری موجود نیست: