This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، دی ۲۹، ۱۳۹۶

آنها را خودکشی می کنند… / کاریکاتور از مانا نیستانی

به دنبال تظاهرات اعتراضی هزاران ایرانی در بیش از هشتاد و شش شهر ایران، علیه رژیم خودکامه اسلامی، مأموران امنیتی و عملۀ زورِ رژیم، صدها تن از معترضین را دستگیر و زندانی کردند و پس از چند روز هشت نفر از آنان در زندان جان سپردند. مأموران زندان و اخبارِ رسوای رژیم اسلامی، مرگ این چند تن را خودکشی اعلام کردند.

هیچ نظری موجود نیست: