This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۵

به پیشباز بهار ۱۳۹۵ خورشیدی/ شعر / پرتو نوری‎علا

این پرندۀ کوچک هم
از شکستنِ شاخۀ نازکی
که رویَش نشسته، نمیهراسد؛

به پیشباز بهار

بهار، با تردید میانه ندارد؛
تا خورشید، پردۀ ابر بشکافد
و سبزه برویَد از زمین،
پشتِ سرما را خم کرده
ست، بهار.

این پرندۀ کوچک هم
از شکستنِ شاخۀ نازکی
که رویَش نشسته، نمیهراسد؛
پرواز را باور دارد
و به لرزش برگی،
یا ریزش شکوفهای
به دلِ بهار میزَنَد.


فوریه ۲۹۱۶

۱ نظر:

ناشناس گفت...

زیبا و پرمعنی. گویاتر از صد اعلامیه