This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۵

گفت وگوی ویژه با مجید نفیسی / برنامه زورق / شادی سابجی


شادی سابجی، تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی "زورق، ادبیات در آب های دور"، 
پنجاه و نهمین برنامه خود را به گفتگو با مجید نفیسی، شاعر و نویسندۀ برجستۀ معاصر 
ادبیات معاصر ایران، اختصاص داده است.

در این برنامه تلویزیونی، که هر هفته از تلویزیون میهن پخش می شود؛ شادی سابجی، ضمن معرفی 
مجید نفیسی به معرفی کتاب های او، بویژه "گنج عزت: شعر و نثر" می پردازد.

هیچ نظری موجود نیست: