This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۵

سروده ای برای ایران توسط دکتر بادکوبه ای در مراسم اختتامیه نمایشگاه نقاشی های محمد نوری زاد


شعر جدیدی از دکتر بادکوبه‎ای، شاعر ملی ایران در مراسم اختتامیۀ نمایشگاه نقاشی‎های محمد نوری‎زادد

سرودۀ زیبای دیگری به نام به یاد ایران از دکتر بادکوبه ای
https://www.youtube.com/watch?v=TUUbU_2NcWc  

هیچ نظری موجود نیست: