This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۶

بانوی سربلند / شعر / رضا مقصدی  

بانوی سربلند 
بانوی درد وُ "بند"!
در روبروی تیرهترین روزگارِ تلخ
دست تو از تبارِ زُلالِ سپیدههاست.


 بانوی سربلند
یک شعرِ عاشقانه به رنگ ِ سپیده بود 
وقتی که دستهای سپیدت زمانه را-
معنای تازه داد.

آیینه ها زدورترین جای این جهان
هریک به میهمانیِ دست تو آمدند
تا عطرِ شادمانۀ آن جانِ تشنه را –
برباغ ما دوباره، ببارانند.

بانوی سربلند  
بانوی درد وُ "بند"!
در روبروی تیرهترین روزگارِ تلخ
دست تو از تبارِ زُلالِ سپیدههاست.
بگذار از برابرت، سرمست بگذریم.
زیباست
آوازِ دستهای تو زیباست.    

هیچ نظری موجود نیست: