This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۵

معرفی کتاب های رسیده به تارنمای پرتو

در هفتۀ اخیر آثاری از نورالدین زرّین کلک، بهروز شیدا و مجید نفیسی، به دفتر تارنمای پرتو، ادبیات و هنر و فرهنگ، به شرح زیر رسیده است:

1- خر برفت و خر برفت و خر برفت، داستان‎های شیرین و تلخ از مثنوی معنوی، نورالدین زرّین کلک، روی جلد روشنک مافی و نورالدین زرّین کلک، ویراستار، فاطمه کاوندی، تهران، موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، چاپ نخست 1392،  
استاد نورالدین زرّین کلک، این کتاب را بر اساس نسخه قصههای مثنوی مولوی، تألیف استاد بدیع الزمان فروزانفر، بازنویسی و با تصاویر قلمی دستی و به‎کارگیریِ عمدی عکسهای واقعی امروزین در پسزمینه تصاویر قلمی، بر اثربخشی و جلوه افسانه‎ها و غنی ساختن کتاب افزوده است.
استاد زرین کلک در پیشگفتار کتاب مینویسد:  
"قصه‎ها و افسانه‎ها، کهن‎ترین و ماندگارترین عنصر و به زعم من هسته و عصاره‎ی زبان و ادبیات، روی کره‎ی خاک هستند. به عبارت دیگر بخش ماندگار گفتار مردمان که در چرخه‎ی ادبیات ثابت می‎ماند یا کمتر تغییر می‎کند، افسانه‎ها و اسطورهها هستند که خود، فرایند آفرینش ذهن انسان در آسیاب تاریخ‎اند. [...] و چنین است که مولانا جلال‎الدین بلخی که خود نیز شیفته‎ی این گونه افسانه‎هاست، در عین شوریدگی، آگاهانه و عارفانه، مکنونات دیر فهم و منویات پیچیده خود را با زبان تخیل‎زای قصه و افسانه سروده است تا قرن‎های دراز بر دل‎ها اثر کند و در سینه‎ها بماند."2
-  جیرجیرک و شش شعر بلند دیگر، مجید نفیسی، انتشارات آوانوشت، چاپ نخست، ۱۳۹۴، روی جلد از مجموعه نقاشی های مدرن ایران: پروانه اعتمادی
در پشت جلد کتاب آمده است

مجید نفیسی در اسفند ماه ۱۳۳۰در اصفهان به دنیا آمده است. نخستین بار در چهارده سالگی دو شعر از او در دفتر اول "جنگ اصفهان" به چاپ رسید. بعد از آن شعرهای بلند او یکی پس از دیگری در "جزوه شعر"، دفترهای شاعران موج نو در سال ۱۳۴۵ با استقبال روبرو شد. سایر آثار او در جنگ "آرش"، "هنر و ادبیات جنوب" و... منتشر شد. تنها مجموعه شعری که در آن سالها از او انتشار یافت "درپوست ببر" نام دارد. [...] این دفتر گزینۀ هفت شعر بلند نفیسی را در بر دارد که در سال های میانی ۱۳۴۰- عصر زرّین شعر امروز ایران - نوشته شده. پنج شعر از دفترهای "جزوۀ شعر" یک شعر از "جُنگ آرش" و "جیرجیرک" از کتاب "در پوست ببر"


3- نشانههای زمان: تصویر انقلاب اسلامی، قهرمان و شهادت در رمانهای ایرانی، نگاشته شده در ایران و در تبعید، بهروز شیدا، 2016، دانشگاه اپسلا، سوئد
بهروز شیدا، این کتاب را که به زبان انگلیسی است بر اساس موضوع دکترای ایران‌شناسی‌ی خود از دانشگاه یاگلونیانِ کراکوف نوشته است؛ با موضوعِ مقایسه‌ی ده رمان فارسی‌ی داخل کشور و ده رمان فارسی‌ی خارج از کشور؛ در سه زمینه‌ی تصویر انقلاب اسلامی، نقش قهرمان، مفهوم شهادت؛ از منظر «تئوری‌ی ساختارگرایانه‌ی» رولان بارت و «تئوری‌ی گفتمان» میشل فوکو.   

Traces of Time: The image of the Islamic Revolution, the Hero and Martyrdom in Persian Novels Written in Iran and in Exile, Behrooz Sheyda, 2016, Universitatis Upsaliensis, Studia Iranica Upsaliensia
Printed in Sweden, by DanagardLiTHO AB, 2016
Distributor: Uppsala University Library, Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

The present study explores the image of the Islamic Revolution, the concept of the hero, and the concept of martyrdom as depicted in ten post-Revolutionary Persian novels written and published in Iran compare with ten post-Revolutionary Persian 
novels written and published in exile

  :Behrooz Sheyda writes in acknowledgements

Literature for me is a journey of discovery; an endless and complicated journey in which the understanding of each mystery leads to yet another mystery, and the opening of each window leads to yet another window; a journey in which each resting place is just the starting point for the creation of a new world. The present book is just such a resting place on this journey 

هیچ نظری موجود نیست: