This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۹۶

جشن مهرگان، فرصت تجدید پیمان با مهر و روشنایی / بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

آن چه مهرگان را به روز نگاه داشته،  پیام انسانی و زیبایی است که در ریشه‌های این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تاکید بر «وفای به پیمان» است.

جشن مهرگان، فرصت تجدید پیمان با مهر و روشنایی

          امسال سی و نه سال است که ایرانیان اجازه‌ی برگزاری جشن مهرگان را ندارند. و همچنان مهرگان، در سرزمین مادری‌اش، بی‌جشن و بی‌سرود سَر می‌کند. اما خوشبختانه مردمانی فرهنگ دوست همانند سال‌های گذشته در گوشه و کنار سرزمین مان، و در شهرهای مختلف جهان مهرگان را، در حد توان خود، جشن می‌گیرند، همان‌گونه که مردمانی قرن‌ها سرسختانه برای حفظ این جشن‌های ملی و سنت‌های دیگر فرهنگ ایرانزمین تلاش کرده‌اند و آن‌ها را تا به امروز پاس داشته‌اند.


          آن چه مهرگان را به روز نگاه داشته،  پیام انسانی و زیبایی است که در ریشه‌های این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تاکید بر «وفای به پیمان» است.
          اسناد باقی مانده از دوران باستان، و گفته‌های تاریخ‌نویسان تایید می‌کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری، و پیمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که «پیمان شکن نابکار سراسر کشور را ویران می‎کند» از «مهریشت»، نشانه‎ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.

          و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن صفتان  دروغ می‌گویند، و ویران می‎کنند. و در افسانه‌هایمان در همین روز مهرگان است که ضحاک پیمان شکنِ دروغگویِ ویرانگر، به دست کاوه‌ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری‌اش فرومی‌افتد، چرا که مهرگان روز روشنایی، راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی‌آورد.

         بنیاد میراث پاسارگاد، همانند سال‌های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان  فرهنگ دوست سرزمین‌مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می‌دارد و از همگان می‌خواهد  تا پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر، نیکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه  برای بیرون راندن تاریکی، دروغ،  پیمان شکنی و «نابکاری»  از سرزمین‌مان هموار شود.

با مهر و روشنی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
برگرفته از پایگاه رسمی جنبش سکولار دمکراسی ایران

هیچ نظری موجود نیست: