This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۵

آخرین نفس / شعر / مجید علیی

كمی نزديك‌تر شو / بگذار اين آخرين نفس / دَمش لبهای تو باشد و بازدَمش نيز / و عریانیِ تو / خسته‎گی‎ام را بپوشاند.

 آخرین نفس، و چند شعر دیگر با صدای شاعر

كمی نزديكتر شو
شايد دوباره به دست آورم تو را، شايد
کمی نزدیک‌تر
آیا صدای چشمم را میشنوی؟

بغضی گره خورده بر گلویم
از نخستین طلاطم قلبم
همچون روبان قرمزِ
پیچیده در طوفانِ موهایت

كمی نزديك‌تر شو
بگذار اين آخرين نفس
دَمش لبهای تو باشد و بازدَمش نيز
و عریانیِ تو
خسته‎گی‎ام را بپوشاند.

كمی نزديكتر شو
شايد مجال عشوهای ديگر ندهد ساعت
و در نهايت آرامش

این آخرین نفس..

مجید علیی


سه شعر از مجید علیی را با صدای خود شاعر و موزیک بیژن صف شکن، بشنوید

https://www.youtube.com/watch?v=kdjCMWxwxvo

هیچ نظری موجود نیست: