This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

چهارشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۹۵

شعر / بهرام نبی پور


شمشیر کشیده بودی روی شناسنامۀ من!
                    می‌گویی: چه مرگت بود؟
مشروط کرده بودیم،
       بدونِ تیغ بگذری از قرن
       بدونِ سُرب وَ سرِ قانون نتراشی.

1)
شمشیر کشیده بودی روی شناسنامۀ من!
                    می‌گویی: چه مرگت بود؟
مشروط کرده بودیم،
       بدونِ تیغ بگذری از قرن
       بدونِ سُرب
       وَ سرِ قانون نتراشی.

هی‌های‌های هنوز
        هشتاد و هشت گوش
        نشسته رویِ سرِ تو.
هی‌های‌های هنوز
     پنجاه و سه خاطره
     پنج خنجرِ تشدید
     فرو رفته در گلویِ شناسنامۀ من!

2)
گمان می­کنم قسمتِ هشتمِ فصلِ سیزدهمِ داستان بود
که سایه ­هایی درازْ دراز
در کوچه ­هایی تاریکْ تاریک
         می­آمدند و می­آمدند.
ندایی اگر به گوش می­رسید
             ضجّه بود و ضجّه
و مادران، گلهای لاله، به سینۀ خود، به سینۀ خود
                                     سنجاق کرده بودند
و کودکان مشقهای خود را
نیمه­ کاره، نیمه­ کاره
          رها کرده بودند.
باری کوچۀ هشتم بود،
          در قرنِ - طالعش نامسعود -
یقین دارم، یقین دارم
که سایه­ ها به کمر
          زنبق زده بودند و
          زندیق می­جستند.

هیچ نظری موجود نیست: