This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

پنجشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۶

حمایت از جنبش حق طلبانۀ مردم ایران، و اعتراض به دستگیری و کشتار آنان

ما جمعی از مدافعان حقوق بشر و جنبش مردمی ایران، برای رعایت عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حمایت از کسب آزادی مردم ایران، روز یکشنبه 7 ژانویه برابر با 17 دی، به همراه سایر کسانی که فرسنگها دور از وطن، قلبشان برای مردم ستمدیده ایران، از هر قوم و نژاد و مذهب و زبان و جنس و طبقه، میطپد، در شهر لس آنجلس، مقابل ساختمان فدرال گِرد هم جمع میشویم.
در این گردهمآییِ صلح آمیز و بدور از خشونت، ضمن اعلام حمایت از خواستههای به حقِ مردم جان به لب شدۀ ایران، می کوشیم تا اعتراض خود را هرچه رساتر به گوش مسئولان نظام اسلامی در دستگیری و کشتار فرزندان ایران رسانده، و آنان را در برابر سرکوبهای بیرویه خود پاسخگو بدانیم.
بی شک شرکت عظیم شما ایرانیان ساکن لس آنجلس در این گردهمآیی، در تداوم و موفقیت عزیزانمان در ایران، که جان خود را در راه به دست آوردن هدف خود، داو گذاشته اند مؤثر خواهد بود.

روز یکشنبه 7 ژانویه 2018 برابر با 17 دیماه 1396
از ساعت 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر
مقابل ساختمان فدرال در خیابان ویلشر، شهر لس آنجلس


فرخی یزدی

دیگر مزن از صلح و صفا دَم، که حوادث 
در خـرمنِ ابناءِ بشــر، آتش کیــن ریـــخت
زهری که ز سرمایه به دَم داشــت توانگر
در کام فقیـــران، به دَمِ باز پســین ریــخت
هر قطــره شــود بحـری وُ آیـد به تلاطُــم 
این خون شهیدان که به نزهتگه چین ریخت
از نقشـــۀ گیتی شَـــودش نام و نشان محو   
هرکس که پیِ محو بشر طرح، چنین ریخت

هیچ نظری موجود نیست: