This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

در سوک مادر، با مجید نفیسی همدردیم

در ایامی که آفتاب و باران و گلهای رنگ رنگ، خبر از آمدن بهاری دیگر و فرا رسیدن سال نوی ایرانی 1397 می دهند، با تأثر فراوان، از درگذشت خانم بتول اخوت، مادر نازنین دوست عزیزمان و شاعر برجسته معاصر ایران، مجید نفیسی، مطلع شدیم.
یاد و خاطره این مادر مهربان، در قلب و جان ما همچون روح بهار، زنده و گرامی خواهد بود.
مجید عزیز! تارنمای پرتو، صمیمانه فقدان مادر بزرگوارت را تسلیت گفته و صبر و شکیبایی برایت آرزو دارد. 

هیچ نظری موجود نیست: