This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

سه‌شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۷

تنها صدای توست / شعر/ رضا مقصدی


من، تازه میشوم
چون آب، در روایتِ یک چشمه، یک طلوع.
آن نسترن که بوی ترا دارد
می داند:
وقتی نگاهِ تو میبارد
من، تازه میشوم.


تنها صدای توست

سبزینههای جنگل
باور نمی‌کنند
بارانِ مهربانِ نگاهت را
بر برگ بر گِ من.
 من تازه میشوم

چون آب، در روایتِ یک چشمه، یک طلوع.
آن نسترن که بوی ترا دارد
می داند:
وقتی نگاهِ تو میبارد
من، تازه میشوم.

وقتی تونیستی
وقتی
بارانِ مهربانِ نگاهت نیست
تنها صدای توست که میبارد
این جا
بردلم.


هیچ نظری موجود نیست: