This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

جمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۶

بهمن بیدادگر / شعر / رضا مقصدی

کاری از آیدین آغداشلو

باز، تو بازآمدی
ظلمتِ آن خاک وُ خِشت!
باز، نمیخواهمت
بهمنِ خونین سرشت!

! بهمنِ بیدادگر
باز، تو بازآمدی
ظلمتِ آن خاک وُ خِشت!
باز، نمیخواهمت
بهمنِ خونین سرشت!

با نفَسِ سرد تو
شاخه‌ی شادم شکست.
غم، به سراپرده‌ام
خیمه زد وُ ریشه بست.

با من وُ نیلوفرم
حرفِ تو از برف بود. 
با دلِ گُلرنگِ من
گفتگو از برف بود.

کینه‌ی دیرینه‌ای
سنگِ هر آیینه‌ای 

زندگی، از دستِ تو
این همه، فریاد گر
باز، نمیخواهمت
بهمنِ بیدادگر!

هیچ نظری موجود نیست: