This site is dedicated to the creations of Independent Iranian Artists

دوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۷

معرفی رمان "هذیان‎های مقدس" / نوشتۀ دکتر مسعود نقره کار

راوی رمان "هذیانهای مقدس" فردی است که برای دیدار بیماران روانی، به تیمارستان "گذرگوزنها" که در دل جنگل کاجها و تبریزیها و بیدهای مجنون، در شهر لینچ قرار دارد رفته است. بیمارانی که "اهل مطالعه و کتابخوان هستند." 
 

در زمستان 1396/2018، جدیدترین اثر دکتر مسعود نقره کار، به نام "هذیانهای مقدس" به زبان فارسی منتشر شد. این رمان که توسط انتشارات فروغ در کلن آلمان منتشر شده است، حاوی 306 صفحه و 6 بخش است.

راوی رمان، فردی است که برای دیدار بیماران روانی، به تیمارستان "گذرگوزنها" که در دل جنگل کاجها و تبریزی‌ها و بیدهای مجنون، در شهر لینچ واقع شده رفته است.
بیمارانی که "اهل مطالعه و کتابخوان هستند."    

در صفحات آغازین رمان از زبان "دونالد پِرافِت" راهنما، که قرار است دیدار کننده را راهنمائی کند، چنین میآید: "در این جا حادثه، محتمل نیست، ممکن است. انتظار داشته باشید چیزهایی را مشاهده کنید که بیشترین حد احتمال را داشته باشند اما امکان پذیر نباشند. [.....] انتظار داشته باشید راهکارهای شناختی و تشخیصی و درمانی مناسبی برای تأمین بهداشت روانی انسانهائی که ساکن گذرگوزنها نیستند، از سوی ساکنان این تیمارستان ارائه شود که برخی از آنها در زمرۀ الگوهای شگفتآور بهداشت روانیِ دورانِ پست مدرنیسم بشوند."

صفحهآرائی این رمان توسط پانتهآ شهرزاد و طرح جلد توسط امین اشکان، با جلد گالینگور فراهم شده است.
برای دریافت این رمان خواندنی، به اطلاعات زیر مراجعه کنید:


www.foroughbook.net Tel. 0049 221 9235707
foroughbook@gmail.com
قیمت در اروپا 20 یورو در آمریکا 25 دلار آمریکا
مرکزپخش در امریکا- رادیو پویا- برکلی
Tel: 510 990 6856
https://www.radiopooya.com

هیچ نظری موجود نیست: